Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών

Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2020

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα στατιστικά στοιχεία των επενδυτικών οργανισμών με μήνα αναφοράς τον Ιούνιο 2020.

Ο αριθμός των επενδυτικών οργανισμών αυξήθηκε από 189 τον Μάρτιο 2020 σε 199 τον Ιούνιο 2020, ενώ το συνολικό ενεργητικό τους σημείωσε αύξηση της τάξης του 3,5% και έφθασε στα €5.760,6 εκ. τον Ιούνιο 2020, σε σύγκριση με €5.563,9 εκ. τον Μάρτιο 2020.

Η έκδοση Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών Αυγούστου 2020 είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.