Εκτύπωση

Ανακοίνωση για τις διαδικασίες πλήρωσης κενών θέσεων

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανακοινώνει ότι οι διαδικασίες αξιολόγησης υποψηφίων για τις κενές θέσεις Λειτουργού Β’ Τάξης / Νομικού Λειτουργού Β’ Τάξης, Διοικητικού / Εποπτικού Προσωπικού και Γραφέα βρίσκονται σε εξέλιξη.

Συγκεκριμένα, έχουν ολοκληρωθεί οι γραπτές εξετάσεις για την αξιολόγηση υποψηφίων για τις κενές θέσεις Λειτουργού Β’ Τάξης / Νομικού Λειτουργού Β’ Τάξης, (Στάδιο Β της διαδικασίας) και για τις κενές θέσεις Διοικητικού / Εποπτικού Προσωπικού και Γραφέα (Στάδιο Α της διαδικασίας) σύμφωνα με τις εγκεκριμένες από την Επιτροπή Προσωπικού διαδικασίες που αναρτήθηκαν εδώ.

Εκκρεμεί το τελικό στάδιο των διαδικασιών, ήτοι το στάδιο της προφορικής συνέντευξης, για το οποίο οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν σε εύθετο χρόνο.

 

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Οργάνωσης και Προγραμματισμού

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου