Εκτύπωση

Νέα Στρατηγική Νομισματικής Πολιτικής της ΕΚΤ

Πέμπτη, 8 Ιουλίου 2021

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ενημερώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) δημοσίευσε σήμερα τη νέα στρατηγική νομισματικής πολιτικής του, την οποία περιγράφει σε δήλωση για τη στρατηγική νομισματικής πολιτικής, με κύρια σημεία ως ακολούθως:

  • Η νέα στρατηγική υιοθετεί συμμετρικό στόχο για ρυθμό πληθωρισμού 2% μεσοπρόθεσμα.
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαιώνει ότι ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) παραμένει ο ενδεδειγμένος δείκτης μέτρησης των τιμών και συνιστά τη συμπερίληψη της ιδιοκατοίκησης με την πάροδο του χρόνου.
  • Η νέα στρατηγική νομισματικής πολιτικής είναι αποτέλεσμα της διεξοδικής επανεξέτασης που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2020.
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ένα φιλόδοξο σχέδιο δράσης για την κλιματική αλλαγή. Σχετικό δελτίο Τύπου στα Αγγλικά. 

Η πρώτη τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για θέματα νομισματικής πολιτικής κατά την οποία θα εφαρμοστεί η νέα στρατηγική θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουλίου 2021. Το Διοικητικό Συμβούλιο σκοπεύει να αξιολογεί περιοδικά την καταλληλότητα της στρατηγικής νομισματικής πολιτικής του, και η επόμενη αξιολόγηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2025.

Παραπέμπουμε σε όλες τις σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ εδώ.