Εκτύπωση

Έρευνα Πλοιοδιαχειριστριών Εταιρειών για το πρώτο εξάμηνο του 2021

Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2021

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα αποτελέσματα της Έρευνας Πλοιοδιαχείρισης για το πρώτο εξάμηνο του 2021. Οι κυριότερες εξελίξεις καθόσον αφορά τις συναλλαγές των πλοιοδιαχειριστριών εταιρειών, κατοίκων Κύπρου, συνοψίζονται ως εξής:

  • Τα έσοδα του κλάδου πλοιοδιαχείρισης στην Κύπρο ανήλθαν στα €447 εκατομμύρια κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021.
  • Οι κυριότερες χώρες προς τις οποίες εξάγονται οι υπηρεσίες πλοιοδιαχείρισης είναι η Γερμανία, η Ελλάδα, η Σιγκαπούρη και το Ηνωμένο Βασίλειο. 
  • Οι πληρωμές του κλάδου παρουσίασαν αύξηση της τάξης των €2,8 εκατομμυρίων σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Πατήστε εδώ.