Εκτύπωση

Απόφαση Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας σε αγωγή κατά των διαταγμάτων για εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης τον Μάρτιο του 2013

Τρίτη, 2 Νοεμβρίου 2021

Με απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας που εκδόθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2021, απορρίφθηκε αγωγή εναντίον της ΚΤΚ, του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της Τράπεζας Κύπρου, με την οποία, μεταξύ άλλων, ζητείτο η κήρυξη ως αντισυνταγματικών και παράνομων διαταγμάτων που εξέδωσε τον Μάρτιο του 2013 η ΚΤΚ, υπό την ιδιότητά της ως Αρχή Εξυγίανσης, δυνάμει του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 2013.

Στην απόφασή του το Δικαστήριο, μεταξύ άλλων, αναγνώρισε ότι η έκδοση διαταγμάτων από την ΚΤΚ τον Μάρτιο του 2013 για εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης στην Τράπεζα Κύπρου και τη Λαϊκή Τράπεζα έγινε για νόμιμο σκοπό, για λόγους δημοσίου συμφέροντος και για λόγους δημόσιας ωφέλειας. Επίσης, το Δικαστήριο επεσήμανε ότι τα μέτρα που λήφθηκαν ήταν απολύτως αναγκαία και αναλογικά με την κατάσταση που έπρεπε να αντιμετωπισθεί και ότι με τη λήψη των μέτρων εξυγίανσης διατηρήθηκε και συνεχίσθηκε η προσφορά των βασικών και κρίσιμων τραπεζικών εργασιών, με αποτέλεσμα να διασφαλιστεί η χρηματοοικονομική σταθερότητα.