Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Αύγουστο 2020, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Σεπτεμβρίου 2020.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Αύγουστο 2020 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €366,5 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €105,6 εκ. τον Ιούλιο 2020, παρουσιάζοντας μηδενικό ετήσιο ρυθμό μεταβολής, σε σύγκριση με -0,9% τον Ιούλιο 2020. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Αύγουστο 2020 έφθασε στα €47,9 δισ.

Τα συνολικά δάνεια τον Αύγουστο 2020 κατέγραψαν καθαρή μείωση €60,7 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €66,9 εκ. τον Ιούλιο 2020.  Ο  ετήσιος  ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -4,4%, σε σύγκριση με -3,7% τον Ιούλιο 2020. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Αύγουστο 2020 έφθασε στα €31,8 δισ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναστολή δόσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Διατάγματος αναστολής δόσεων του Υπουργού Οικονομικών, είχε αυξητική επίδραση στις πιο πάνω μεταβολές στα δάνεια. Η αναστολή δόσεων αφορούσε δάνεια από ΝΧΙ σε νοικοκυριά και μη-χρηματοδοτικές εταιρείες ύψους €10,4 δισ.

Πατήστε εδώ.