Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών

Παρασκευή, 21 Μαΐου 2021

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα στατιστικά στοιχεία των επενδυτικών οργανισμών με μήνα αναφοράς τον Μάρτιο 2021.

To συνολικό ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών σημείωσε σημαντική αύξηση της τάξης του 18,9% στα €6.678,4 εκ. τον Μάρτιο 2021, σε σύγκριση με €5.616,8 εκ. τον Δεκέμβριο 2020.  Η αύξηση οφείλεται κυρίως στη συμπερίληψη των στοιχείων νέων επενδυτικών οργανισμών, συγκριτικά μεγαλύτερου μεγέθους, σε σχέση με τους επενδυτικούς οργανισμούς που είτε έχουν σταματήσει τις εργασίες τους, είτε έχουν αναταξινομηθεί σε άλλο θεσμικό τομέα. Ο συνολικός αριθμός των επενδυτικών οργανισμών τον Μάρτιο 2021, σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2020, παρέμεινε σταθερός στους 222.  

Η έκδοση Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών Μαΐου 2021 είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.