Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2023

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Αύγουστο 2023, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Σεπτεμβρίου 2023.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Αύγουστο 2023 κατέγραψαν καθαρή μείωση1 €175,5 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €301,1 εκ. τον Ιούλιο 2023. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφτασε στο 1,7%, σε σύγκριση με 2,4% τον Ιούλιο 2023. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Αύγουστο 2023 έφθασε στα €51,8 δισ.

Τα συνολικά δάνεια τον Αύγουστο 2023 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €8,5 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €100,3 εκ. τον Ιούλιο 2023. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -0,6%, σε σύγκριση με -1,0% τον Ιούλιο 2023. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Αύγουστο 2023 έφθασε στα €25,0 δισ.

Πατήστε εδώ.

 

1) Ο όρος "καθαρή μείωση/αύξηση" αντιπροσωπεύει τον όρο "συναλλαγές", δηλαδή δεν περιλαμβάνει τις μεταβολές που προήλθαν από αναταξινομήσεις, συναλλαγματικές και άλλες αναπροσαρμογές.