Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Αύγουστο 2021, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Σεπτεμβρίου 2021.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Αύγουστο 2021 κατέγραψαν καθαρή αύξηση1 €495,6 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €52,1 εκ. τον Ιούλιο 2021. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφτασε στο 4,5%, σε σύγκριση με 4,2% τον Ιούλιο 2021. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Αύγουστο 2021 έφθασε στα €50,1 δισ.

Τα συνολικά δάνεια τον Αύγουστο 2021 κατέγραψαν καθαρή μείωση €117,9 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €107,4 εκ. τον Ιούλιο 2021. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο 1,3%, σε σύγκριση με 1,5% τον Ιούλιο 2021. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Αύγουστο 2021 έφθασε στα €29,6 δισ.

Πατήστε εδώ.

 

1) Ο όρος "καθαρή μείωση/αύξηση" αντιπροσωπεύει τον όρο "συναλλαγές", δηλαδή δεν περιλαμβάνει τις μεταβολές που προήλθαν από αναταξινομήσεις, συναλλαγματικές και άλλες αναπροσαρμογές.