Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών

Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2020

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα στατιστικά στοιχεία των επενδυτικών οργανισμών με μήνα αναφοράς τον Σεπτέμβριο 2020.

Ο αριθμός των επενδυτικών οργανισμών αυξήθηκε από 199 τον Ιούνιο 2020 σε 208 τον Σεπτέμβριο 2020, ενώ το συνολικό ενεργητικό τους σημείωσε μείωση της τάξης του 2,7% στα €5.602,7 εκ. τον Σεπτέμβριο 2020, σε σύγκριση με €5.760,6 εκ. τον Ιούνιο 2020.

Η έκδοση Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών Νοεμβρίου 2020 είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.