Εκτύπωση

Έκδοση αργυρού συλλεκτικού κέρματος με θέμα Διώβολο του Αρχαίου Βασιλείου της Αμαθούντας

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2022

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανακοινώνει την έκδοση αργυρού συλλεκτικού κέρματος ονομαστικής αξίας €5 σε υποδειγματική κατάσταση (proof), κοπής 2022.