Εκτύπωση

Προσδιορισμός πέντε Κυπριακών Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ως Άλλα Συστημικά Σημαντικά Ιδρύματα

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει προσδιορίσει τη Renaissance Securities (Cyprus) Ltd, τη SIB (Cyprus) Ltd, τη BrokerCreditService (Cyprus) Ltd, την Alfa Capital Holdings (Cyprus) Ltd και την Etoro (Europe) Ltd ως Άλλα Συστημικά Σημαντικά Ιδρύματα (Other Systemically Important Institutions – Ιδρύματα O-SII) και καθόρισε το ύψος των επιπρόσθετων κεφαλαίων που πρέπει να τηρούν λόγω της συστημικότητάς τους. Το εν λόγω μέτρο θα εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου 2019. Η απόφαση ελήφθη κατόπιν συνεννόησης με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Ο πιο κάτω σύνδεσμος περιέχει περαιτέρω πληροφορίες:

Πατήστε εδώ.