Εκτύπωση

Δημοσίευση στοιχείων Εξωτερικών Στατιστικών

Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2020

 

Στοιχεία τρίτου τριμήνου 2020 (2020 T3)

Το Τμήμα Στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα  προκαταρκτικά στοιχεία των εξωτερικών στατιστικών (ισοζύγιο πληρωμών, διεθνής επενδυτική θέση και εξωτερικό χρέος) για το τρίτο τρίμηνο του 2020 (2020 Τ3).

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών για το 2020 Τ3, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Κύπρου κατέγραψε χειροτέρευση, με το έλλειμμα να αυξάνεται από €105,5 εκατ. που ήταν το 2019 Τ3, στα €784,2 εκατ. το 2020 Τ3.

  • Προσαρμόζοντας τα στοιχεία, ως προς την επίδραση των οντοτήτων ειδικού σκοπού (SPEs), δηλαδή κατατάσσοντας τις SPEs ως μη κάτοικους, το έλλειμα διαμορφώθηκε στα  €779,0 εκατ. το 2020 Τ3, έναντι €62,4 εκατ. το 2019 Τ3.

Η διεθνής επενδυτική θέση (ΔΕΘ) σημείωσε μικρή χειροτέρευση στο τέλος του 2020 Τ3, παρουσιάζοντας καθαρή θέση παθητικού στα €27.263,2 εκατ., έναντι €27.023,3 εκατ. που ήταν το 2020 Τ2.

  • Η αποτίμηση της ΔΕΘ, με την προσαρμογή των στοιχείων ως προς την επίδραση των SPEs, κατέγραψε καθαρή θέση παθητικού στα €9.337,7 εκατ. στο τέλος του 2020 Τ3, έναντι €8.997,4  εκατ. στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου.

Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος μειώθηκε στα €188.588,8 εκατ. το 2020 Τ3, έναντι €189.395,9 εκατ. που ήταν στο 2020 Τ2. Από την άλλη, τα εξωτερικά στοιχεία ενεργητικού σε χρεωστικά μέσα σημείωσαν αύξηση και  ανήλθαν στα €114.880,9 εκατ., από €110.539,4 εκατ. το 2020 Τ2. Το καθαρό εξωτερικό χρέος μειώθηκε κατά €5.148,6 εκατ., σε €73.707,9  εκατ. το 2020 Τ3.

  • Προσαρμοσμένο ως προς την επίδραση των SPEs, το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος ανήλθε στα €60.325,6 εκατ. το 2020 Τ3, έναντι €60.204,1 εκατ. το 2020 Τ2, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για το καθαρό εξωτερικό χρέος μειώθηκε από -€2.635,5 εκατ. το 2020 Τ2, σε -€2.880,5 εκατ. το 2020 Τ3.

Για περαιτέρω ανάλυση και πληροφόρηση, παρακαλούμε ανατρέξτε εδώ.