Εκτύπωση

Ανακοίνωση για τις αλλαγές στα επιτόκια αναφοράς της ζώνης του ευρώ

Τρίτη, 6 Αυγούστου 2019

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσιεύει σήμερα ενημερωτικό βίντεο που αφορά τα επιτόκια αναφοράς της ζώνης του ευρώ από τον Οκτώβριο και εντεύθεν. Οι επηρεαζόμενοι θα πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα και έγκαιρα και αυτό είναι και το μήνυμα της Cornelia Holthausen, αρμόδιας της ΕΚΤ για τα επιτόκια αναφοράς. Πατήστε εδώ.

Το €STR έχει σχεδιαστεί για να αποτυπώνει το ποσό που πρέπει να καταβάλλει μια τράπεζα όταν δανείζεται χρήματα για μία ημέρα από διάφορους χρηματοπιστωτικούς αντισυμβαλλομένους χωρίς την παροχή εξασφαλίσεων (δηλ. «ανεξασφάλιστα», όπως λέγεται μερικές φορές). Αυτοί οι αντισυμβαλλόμενοι μπορεί να είναι, μεταξύ άλλων, τράπεζες, οργανισμοί διαχείρισης κεφαλαίων χρηματαγοράς, επενδυτικά ή συνταξιοδοτικά ταμεία καθώς και άλλοι χρηματοοικονομικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών τραπεζών.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.