Εκτύπωση

Κενές Θέσεις

Παρασκευή, 7 Ιανουαρίου 2022

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση κενών θέσεων.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων, πατήστε εδώ.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν κατάλληλα συμπληρωμένες το αργότερο μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 24:00.