Εκτύπωση

Δημοσίευση στοιχείων Εξωτερικών Στατιστικών

Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021

 

Στοιχεία 2020

Το Τμήμα Στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα προκαταρκτικά στοιχεία των εξωτερικών στατιστικών (ισοζύγιο πληρωμών, διεθνής επενδυτική θέση και εξωτερικό χρέος) για το έτος 2020.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών για το 2020, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Κύπρου κατέγραψε χειροτέρευση, με το έλλειμμα να αυξάνεται από €1.406,0 εκατ. που ήταν το 2019, στα €2.476,4 εκατ. το 2020.

  • Προσαρμόζοντας τα στοιχεία, ως προς την επίδραση των οντοτήτων ειδικού σκοπού (SPEs), δηλαδή κατατάσσοντας τις SPEs ως μη κάτοικους, το έλλειμα διαμορφώθηκε στα €2.384,5 εκατ. το 2020, έναντι €1.510,0 εκατ. το 2019.

Η διεθνής επενδυτική θέση (ΔΕΘ) σημείωσε  χειροτέρευση το 2020, παρουσιάζοντας καθαρή θέση παθητικού στα €29.446,0 εκατ., έναντι €27.252,4 εκατ. που ήταν το 2019.

  • Η αποτίμηση της ΔΕΘ, με την προσαρμογή των στοιχείων ως προς την επίδραση των SPEs, κατέγραψε καθαρή θέση παθητικού στα €10.837,4 εκατ. το τέλος του 2020, έναντι €8.980,0 εκατ. το τέλος του 2019.

Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος αυξήθηκε ελαφρώς στα €189.307,3 εκατ. το 2020, έναντι €189.212,0 εκατ. που ήταν το 2019. Από την άλλη, τα εξωτερικά στοιχεία ενεργητικού σε χρεωστικά μέσα σημείωσαν αύξηση και ανήλθαν στα €112.421,0 εκατ., από €109.001,9 εκατ. το 2019. Το καθαρό εξωτερικό χρέος μειώθηκε κατά €3.323,8 εκατ., σε €76.886,2  εκατ. το 2020.

  • Προσαρμοσμένο ως προς την επίδραση των SPEs, το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος ανήλθε στα €59.769,4 εκατ. το 2020, έναντι €60.572,6 εκατ. το 2019, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για το καθαρό εξωτερικό χρέος αυξήθηκε σε -€869,8 εκατ. το 2020, από -€998,7 εκατ. το 2019.

Για περαιτέρω ανάλυση και πληροφόρηση, παρακαλούμε ανατρέξτε εδώ.