Εκτύπωση

Ο Λογαριασμός Πληρωμών με Βασικά Χαρακτηριστικά περιλαμβάνει κάρτα πληρωμών

Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2022

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (KTK) με στόχο τη θωράκιση των καταναλωτών σε σχέση με τις χρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων εισηγήθηκε από τον Φεβρουάριο του 2020 προς το Υπουργείο Οικονομικών συγκεκριμένη δέσμη μέτρων για τις χρεώσεις που επιβάλλονται σε Λογαριασμούς Πληρωμών με Βασικά Χαρακτηριστικά. Η πρόταση υιοθετήθηκε πλήρως με την έκδοση Διαταγμάτων για τον καθορισμό των εύλογων τελών.

H υποβολή εισήγησης προς το Υπουργείο Οικονομικών για καθορισμό εύλογων τελών σε Λογαριασμούς Πληρωμών με Βασικά Χαρακτηριστικά είναι η μόνη δυνατότητα που παρέχουν οι νόμοι του κράτους στην ΚΤΚ για παρέμβαση στις χρεώσεις των τραπεζών.

Η ΚΤΚ υπενθυμίζει τι προβλέπουν τα Διατάγματα σε σχέση με τις κάρτες πληρωμών και τους Λογαριασμούς Πληρωμών με Βασικά Χαρακτηριστικά:

  1. Οι υπηρεσίες που προσφέρουν τα πιστωτικά ιδρύματα μέσω του Λογαριασμού Πληρωμών με Βασικά Χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν τις πληρωμές μέσω κάρτας πληρωμών.
  2. Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να παρέχουν χρεωστική κάρτα πληρωμών για την εκτέλεση πράξεων πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών πληρωμών.
  3. Σύμφωνα με τον σχετικό Νόμο (Ν. 64(I)/2017), τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται, αλλά  δεν υποχρεούνται, να προσφέρουν Λογαριασμό Πληρωμών με Βασικά Χαρακτηριστικά που συμπεριλαμβάνει την υπηρεσία της εκτέλεσης πράξεων πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας.  
  4. Για μια σειρά βασικών υπηρεσιών που καλύπτουν όλες τις συνήθεις τραπεζικές ανάγκες ενός μέσου καταναλωτή, ο Λογαριασμός Πληρωμών με Βασικά Χαρακτηριστικά δεν επιτρέπεται να φέρει συνολικές χρεώσεις πέραν του πλαφόν των 36 ευρώ ετησίως. Το πλαφόν είναι 0 ευρώ για κατόχους Λογαριασμών Πληρωμών με Βασικά Χαρακτηριστικά οι οποίοι είναι λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
  5. Οι αναλήψεις μετρητών από Λογαριασμό Πληρωμών με Βασικά Χαρακτηριστικά μέσω ΑΤΜ που ανήκουν σε πιστωτικά ιδρύματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δωρεάν.
  6. Το πλαφόν δεν καλύπτει πράξη πληρωμής που υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ. 
  7. Το πλαφόν καλύπτει απεριόριστο αριθμό πράξεων πληρωμής που πραγματοποιούνται με χρεωστική κάρτα.
  8. Το πλαφόν καλύπτει άμεσες χρεώσεις, πληρωμές με πιστωτική κάρτα και μεταφορές πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πάγιων εντολών, μέχρι του ορίου των 100 συναλλαγών ανά έτος.

 
Η ΚΤΚ, στο πλαίσιο των εκ του Νόμου καθοριζόμενων αρμοδιοτήτων της και σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, συνεχίζει να λαμβάνει πρωτοβουλίες για την προστασία των καταναλωτών και τον εκσυγχρονισμό του κυπριακού τραπεζικού συστήματος.