Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2019

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα στατιστικά στοιχεία των επενδυτικών οργανισμών με μήνα αναφοράς τον Μάρτιο 2019.

Ο αριθμός των επενδυτικών οργανισμών αυξήθηκε από 149 τον Δεκέμβριο 2018 σε 154 τον Μάρτιο 2019, ενώ το συνολικό ενεργητικό τους παρουσίασε αύξηση της τάξης του 9% και έφθασε στα €5.207,1 εκ. τον Μάρτιο 2019, σε σύγκριση με €4.791,0 εκ. τον Δεκέμβριο 2018.

Η έκδοση Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών Μαΐου 2019 είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.