Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2020

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Ιούλιο 2020, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Αυγούστου 2020.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Ιούλιο 2020 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €105,6 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €106,4 εκ. τον Ιούνιο 2020. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφτασε στο -0,9%, σε σύγκριση με -0,7% τον Ιούνιο 2020. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Ιούλιο 2020 έφθασε στα €47,6 δισ.

Τα συνολικά δάνεια τον Ιούλιο 2020 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €66,9 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €264,7 εκ. τον Ιούνιο 2020. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -3,7%, σε σύγκριση με -4,0% τον Ιούνιο 2020. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Ιούλιο 2020 έφθασε στα €31,9 δισ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναστολή δόσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Διατάγματος αναστολής δόσεων του Υπουργού Οικονομικών, είχε αυξητική επίδραση στις πιο πάνω μεταβολές στα δάνεια. Οι αναστολές δόσεων αφορούσαν δάνεια από ΝΧΙ σε νοικοκυριά και μη-χρηματοδοτικές εταιρείες ύψους €10,5 δισ.

Πατήστε εδώ.