Εκτύπωση

Έρευνα Πλοιοδιαχειριστριών Εταιρειών για το πρώτο εξάμηνο του 2019

Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2019

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα αποτελέσματα της Έρευνας Πλοιοδιαχείρισης για το πρώτο εξάμηνο του 2019. Οι κυριότερες εξελίξεις καθόσον αφορά τις συναλλαγές των πλοιοδιαχειριστριών εταιρειών, κατοίκων Κύπρου, συνοψίζονται ως εξής:

  • Τα έσοδα του κλάδου πλοιοδιαχείρισης στην Κύπρο ανήλθαν στα €523 εκατομμύρια κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, παρουσιάζοντας μικρή πτώση της τάξης των €5 εκατομμυρίων σε σχέση με το δεύτερο εξάμηνο του 2018.
  • Οι κυριότερες χώρες προς τις οποίες εξάγονται οι υπηρεσίες πλοιοδιαχείρισης είναι η Γερμανία, η Ελλάδα, η Μάλτα και η Σιγκαπούρη.
  • Οι πληρωμές του κλάδου παρουσίασαν αύξηση της τάξης των €26 εκατομμυρίων κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο και αφορούσαν κυρίως μισθούς και έξοδα εκπαίδευσης πληρωμάτων.

Πατήστε εδώ.