Εκτύπωση

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου συμμετέχει στο MAPS

Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2020

Από τις 10 Φεβρουαρίου 2020, το MAPS (Market Activities Processing System for Central Banks) λειτουργεί και στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Το MAPS είναι το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης διαθεσίμων για Κεντρικές Τράπεζες που προσφέρεται από τις κεντρικές τράπεζες της Γαλλίας και της Ισπανίας. Βασίζεται σε λογισμικό αναπτυγμένο με την τεχνολογία της Calypso, μίας εταιρείας που ηγείται παγκόσμια στον τομέα των συστημάτων διαχείρισης διαθεσίμων, το οποίο καλύπτει λειτουργίες από τη διαχείριση (front-office), τον διακανονισμό (back-office), τη διαχείριση κινδύνων, τη λογιστικοποίηση και την παραγωγή εκθέσεων. Περαιτέρω, συνδυάζει την τεχνολογική πλατφόρμα μαζί με ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών λειτουργίας και υποστήριξης.

Η Τράπεζα της Ισπανίας και η Τράπεζα της Γαλλίας χρησιμοποιούν το MAPS για τις δικές τους δραστηριότητες από τον Νοέμβριο του 2016. Με τις ομάδες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ολοκλήρωσαν από κοινού την πλήρη εφαρμογή του MAPS στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στη βάση ενός έργου με λεπτομερές πλάνο εννέα μηνών.

Τώρα πια, το MAPS μοιράζονται τρεις κεντρικές τράπεζες κι ως εκ τούτου έχει ενισχυθεί η θέση του ως κοινή λύση και πλατφόρμα για τη διενέργεια χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων από διάφορες κεντρικές τράπεζες εντός του Ευρωσυστήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το MAPS, πατήστε εδώ.