Εκτύπωση

Οικονομικό Δελτίο

Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2021

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) δημοσιεύει σήμερα το Οικονομικό Δελτίο Ιουνίου 2021. Πέραν της ανάλυσης των εξελίξεων στην κυπριακή οικονομία και των μακροοικονομικών προβλέψεων, το Δελτίο περιλαμβάνει πλαίσιο αναφορικά με την έρευνα για τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τις καταναλωτικές συνήθειες των νοικοκυριών στην Κύπρο και μερικά κύρια αποτελέσματα από  σχετική δειγματοληπτική έρευνα που διεξήγαγε η ΚΤΚ. 

Πατήστε εδώ.