Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Τετάρτη, 29 Δεκεμβρίου 2021

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Νοέμβριο 2021, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Δεκεμβρίου 2021.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Νοέμβριο 2021 κατέγραψαν καθαρή αύξηση1 €480,8 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €279,6 εκ. τον Οκτώβριο 2021. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφτασε στο 5,8%, σε σύγκριση με 5,3% τον Οκτώβριο 2021. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Νοέμβριο 2021 έφθασε στα €51,2 δισ.

Τα συνολικά δάνεια τον Νοέμβριο 2021 κατέγραψαν καθαρή μείωση €3,9 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €15,7 εκ. τον Οκτώβριο 2021. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο 1,4%, σε σύγκριση με 1,3% τον Οκτώβριο 2021. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Νοέμβριο 2021 έφθασε στα €29,6 δισ.

Πατήστε εδώ.

 

1) Ο όρος "καθαρή μείωση/αύξηση" αντιπροσωπεύει τον όρο "συναλλαγές", δηλαδή δεν περιλαμβάνει τις μεταβολές που προήλθαν από αναταξινομήσεις, συναλλαγματικές και άλλες αναπροσαρμογές.