Εκτύπωση

Ετήσιο ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την παραχάραξη τραπεζογραμματίων ευρώ

Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ανακοινώσει ότι κατά τη διάρκεια του 2021 αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία περίπου 347.000 τεμάχια παραχαραγμένων τραπεζογραμματίων ευρώ διαφόρων αξιών, παρουσιάζοντας μείωση 24,6% σε σχέση με το 2020. Τα τραπεζογραμμάτια με ονομαστικές αξίες €50 και €20 εξακολουθούν να παρουσιάζουν τα ψηλότερα ποσοστά παραχάραξης, αντιπροσωπεύοντας περίπου τα δύο τρίτα του συνόλου.  95,4% των παραχαραγμένων τραπεζογραμματίων εντοπίσθηκαν σε κράτη μέλη της ευρωζώνης, 4,2% εντοπίσθηκαν σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της ευρωζώνης και 0,4% σε άλλες χώρες του κόσμου.

Στην Κύπρο, το 2021 αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία 211 τεμάχια παραχαραγμένων τραπεζογραμματίων ευρώ διαφόρων αξιών, παρουσιάζοντας μείωση 18,8% σε σχέση με το 2020. Το τραπεζογραμμάτιο των €20 παρουσίασε το ψηλότερο ποσοστό παραχάραξης, αντιπροσωπεύοντας το 26,5% του συνόλου.

Σε σύγκριση με τον αριθμό γνήσιων τραπεζογραμματίων ευρώ σε κυκλοφορία, η ποσότητα των παραχαραγμένων παραμένει πολύ μικρή.

Παρά την πολύ μικρή ποσότητα παραχαραγμένων, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου συνιστά στους πολίτες να ελέγχουν με προσοχή τα τραπεζογραμμάτια που λαμβάνουν κατά τις συναλλαγές τους σε μετρητά. Στο διαδικτυακό χώρο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας υπάρχει πληροφόρηση σχετικά με απλούς ελέγχους για διαπίστωση της γνησιότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ.