Εκτύπωση

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις

Τετάρτη, 8 Απριλίου 2020

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, δημοσίευσε σήμερα την έκδοση για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ), η οποία βασίζεται σε περιεκτικά στοιχεία του 2018, που επικυρώθηκαν πρόσφατα από την Ευρωστάτ.

Πατήστε εδώ.