Εκτύπωση

Ανακοίνωση Κενών Θέσεων - Υποστηρικτικό Προσωπικό / Τεχνικός

Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2022

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των ακόλουθων κενών θέσεων:

Θέση: Υποστηρικτικό Προσωπικό / Τεχνικός

Για περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων, πατήστε εδώ.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν κατάλληλα συμπληρωμένες το αργότερο μέχρι τις 23 Ιουνίου 2022 και ώρα 24:00