Εκτύπωση

Στατιστικό Δελτίο Φεβρουάριος 2019

Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019

H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) έχει δημοσιεύσει σήμερα την πρώτη έκδοση του Στατιστικού Δελτίου. Το νέο αυτό δελτίο θα εκδίδεται σε τριμηνιαία βάση από το Τμήμα Στατιστικής της ΚΤΚ και θα καλύπτει τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία στους τομείς των νομισματικών, χρηματοοικονομικών, εξωτερικών, οικονομικών και δημοσιονομικών στατιστικών.

Πατήστε εδώ.