Εκτύπωση

Μακροοικονομικές Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2021 για την Κυπριακή Οικονομία

Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2021

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ολοκλήρωσε τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις του Δεκεμβρίου 2021 για τα κύρια μακροοικονομικά μεγέθη στην Κύπρο1. Πιο κάτω παρουσιάζονται περιληπτικά οι προβλέψεις για τα βασικά μεγέθη της κυπριακής οικονομίας, συγκεκριμένα για το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), τον πληθωρισμό (ΕνΔΤΚ) και τον πληθωρισμό εξαιρουμένης της ενέργειας και των τροφίμων (δομικός πληθωρισμός) για τα έτη 2021-24. Εκτενέστερη ανάλυση των προβλέψεων για όλα τα κύρια μακροοικονομικά μεγέθη περιλαμβάνεται στο Οικονομικό Δελτίο Δεκεμβρίου 2021, το οποίο θα δημοσιευθεί περί τα τέλη Δεκεμβρίου 2021.

Οι προβλέψεις για την Κύπρο αλλά και για τις υπόλοιπες χώρες του Ευρωσυστήματος επικεντρώνονται στον καταρτισμό ενός βασικού σεναρίου. ‘Ηπιο και δυσμενές σενάριο έχει καταρτιστεί μόνο για το σύνολο της ζώνης του ευρώ. Στο βασικό σενάριο, λόγω και της εισαγωγής κινήτρων για τη διεύρυνση της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού στην Κύπρο, υιοθετείται η υπόθεση εργασίας ότι δεν εισάγονται νέα περιοριστικά μέτρα (lockdowns) ή άλλα μέτρα τα οποία επηρεάζουν σημαντικά την οικονομική δραστηριότητα, με την επίλυση της υγειονομικής κρίσης να επισυμβαίνει το 2022. Νοείται ότι η αβεβαιότητα σε σχέση με την επιδημιολογική κατάσταση, εν όψει και της μετάλλαξης “Όμικρον”, εξακολουθεί να είναι σημαντική και σχετίζεται με τη μεταδοτικότητα του ιού, την αντίστασή του στα εμβόλια και με ενδεχόμενες περαιτέρω μεταλλάξεις του. Παρ’ όλα αυτά, δεν αναμένεται να επηρεαστεί η οικονομική ανάκαμψη μεσοπρόθεσμα.

Στον Πίνακα παρουσιάζονται οι προβλέψεις Δεκεμβρίου 2021 σε σύγκριση με τις προβλέψεις Ιουνίου 2021 της ΚΤΚ για τα κύρια μακροοικονομικά μεγέθη της κυπριακής οικονομίας για τα έτη 2021-24. 

Το 2021, το ΑΕΠ προβλέπεται να καταγράψει ανάκαμψη 5,6%, προερχόμενη από όλες τις υποκατηγορίες του ΑΕΠ, με περαιτέρω ανάκαμψη γύρω στο 3,7% ετησίως τα έτη 2022-24. Σε σχέση με τις προβλέψεις Ιουνίου του 2021, οι επικαιροποιημένες προβλέψεις της ΚΤΚ για το ΑΕΠ έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα πάνω για όλα τα έτη του ορίζοντα προβλέψεων. Προς την κατεύθυνση αυτή, συνηγορεί η μεγάλη προσαρμοστικότητα (adaptation effects) από πλευράς νοικοκυριών και επιχειρήσεων που έχει παρατηρηθεί από την έναρξη της πανδημίας, όπως συνηγορούν τα καλύτερα των αναμενομένων αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου του 2021 για το ΑΕΠ. Η αναθεώρηση οφείλεται επίσης στη μεγαλύτερη εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού σε σχέση με την περίοδο πριν από το καλοκαίρι, καθώς και στη σημαντική στήριξη στην οικονομική δραστηριότητα που αναμένεται από τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ.   

Αναφορικά με τον πληθωρισμό, και σε σχέση με τις προβλέψεις Ιουνίου του 2021, οι επικαιροποιημένες προβλέψεις της ΚΤΚ για τον ΕνΔΤΚ καταγράφουν σημαντική αναθεώρηση προς τα πάνω τα έτη 2021 και 2022. Αυτό οφείλεται στις προβλεπόμενες σημαντικές αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας καθώς επίσης και σε ανοδικές πιέσεις των κύριων συνιστωσών του ΕνΔΤΚ, λόγω των επίμονων προβλημάτων στις αλυσίδες εφοδιασμού του διεθνούς εμπορίου σε συνάρτηση με την αυξανόμενη ζήτηση, καθώς και στη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, ο ΕνΔΤΚ αναμένεται να ανέλθει στο 2,2% το 2021 και στο 2,5% το 2022, ως αποτέλεσμα κυρίως των σημαντικών αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας και των υπηρεσιών καθώς και των βιομηχανικών προϊόντων εξαιρουμένης της ενέργειας. Τα έτη 2023 και 2024, ο ΕνΔΤΚ αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 1,2% και στο 1,5%, αντίστοιχα, επηρεαζόμενος από τη σημαντική αναμενόμενη πτώση στις τιμές της ενέργειας, σύμφωνα με τις υποθέσεις εργασίας για την τιμή του πετρελαίου. Ο δομικός πληθωρισμός αναμένεται να συνεχίσει να καταγράφει ανοδική πορεία και να συγκλίνει στο στόχο της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ το τέλος του ορίζοντα των προβλέψεων, φθάνοντας στο 1,9% το 2024.  

Σε σχέση με τις πιθανότητες για απόκλιση από το βασικό σενάριο των προβλέψεων, αυτές τείνουν να είναι ισορροπημένες για το ΑΕΠ και ελαφρώς προς τα πάνω για τον πληθωρισμό. Ανοδικοί κίνδυνοι συνδέονται με υψηλότερη από την αναμενόμενη επίπτωση από απορρόφηση διαθέσιμων κονδυλίων για επενδύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και μεγαλύτερη από την αναμενόμενη χρήση των συσσωρευμένων αποταμιεύσεων που προέκυψαν λόγω της πανδημίας. Καθοδικοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν δυσμενέστερες από τις αναμενόμενες προοπτικές σε σχέση με επιδημιολογικές εξελίξεις, οι οποίες επηρεάζουν το εξωτερικό περιβάλλον και μερικώς την εγχώρια οικονομική δραστηριότητα, καθώς και συνεχιζόμενες διαταραχές και/ή μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες επιδράσεις στις αλυσίδες εφοδιασμού.   

1Οι προβλέψεις για την Κύπρο ολοκληρώθηκαν στα πλαίσια ευρύτερης άσκησης προβλέψεων του Ευρωσυστήματος και καταρτίζονται δύο φορές τον χρόνο, κάθε Ιούνιο και Δεκέμβριο, με κοινές υποθέσεις εργασίας. Οι προβλέψεις και οι υποθέσεις εργασίας της άσκησης Δεκεμβρίου του 2021 λαμβάνουν υπόψιν τις οικονομικές εξελίξεις και διαθέσιμα στοιχεία μέχρι και τις 26 Νοεμβρίου 2021.