Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2019

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Μάιο 2019, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Ιουνίου 2019.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Μάιο 2019 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €688,3 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €236,9 εκ. τον Απρίλιο 2019. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε στο 1,7%, σε σύγκριση με 0,6% τον Απρίλιο 2019. Το υπόλοιπο των συνολικών καταθέσεων τον Μάιο 2019 έφθασε στα €48,4 δισ.

Τα συνολικά δάνεια τον Μάιο 2019 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €37,8 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €206,4 εκ. τον Απρίλιο 2018. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -2,1%, σε σύγκριση με -2,3% τον Απρίλιο 2018. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Μάιο 2019 ανήλθε στα €38,0 δισ.

Πατήστε εδώ.