Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών

Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2023

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα στατιστικά στοιχεία των επενδυτικών οργανισμών με μήνα αναφοράς τον Ιούνιο 2023.

Ο αριθμός των επενδυτικών οργανισμών αυξήθηκε από 290 τον Μάρτιο 2023 σε 307 τον Ιούνιο 2023, ενώ το συνολικό ενεργητικό τους σημείωσε αύξηση της τάξης του 4,6% στα €8.685,7 εκ. τον Ιούνιο 2023, σε σύγκριση με €8.303,5 εκ. τον Μάρτιο 2023.

Τα στατιστικά στοιχεία περιλαμβάνονται στην έκδοση Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών του Αυγούστου 2023, η οποία είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.