Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2021

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Δεκέμβριο 2020, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Ιανουαρίου 2021.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Δεκέμβριο 2020 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €362,6 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €190,9 εκ. τον Νοέμβριο 2020. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφτασε στο 0,2%, σε σύγκριση με 0,1% τον Νοέμβριο 2020. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Δεκέμβριο 2020 έφθασε στα €48,2 δισ.

Τα συνολικά δάνεια τον Δεκέμβριο 2020 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €583,7 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €60,4 εκ. τον Νοέμβριο 2020.  Ο  ετήσιος  ρυθμός μεταβολής έφθασε στο 2,7%, σε σύγκριση με -4,4% τον Νοέμβριο 2020. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Δεκέμβριο 2020 έφθασε στα €31,8 δισ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναστολή δόσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Διατάγματος αναστολής δόσεων του Υπουργού Οικονομικών, είχε αυξητική επίδραση στις πιο πάνω μεταβολές στα δάνεια. Η αναστολή δόσεων αφορούσε δάνεια από ΝΧΙ σε νοικοκυριά και μη-χρηματοδοτικές εταιρείες ύψους €10,5 δισ.

Πατήστε εδώ.