Εκτύπωση

Έρευνα Πλοιοδιαχειριστριών Εταιρειών για το πρώτο εξάμηνο του 2020

Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2020

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα αποτελέσματα της Έρευνας Πλοιοδιαχείρισης για το πρώτο εξάμηνο του 2020. Οι κυριότερες εξελίξεις καθόσον αφορά τις συναλλαγές των πλοιοδιαχειριστριών εταιρειών, κατοίκων Κύπρου, συνοψίζονται ως εξής:

  • Τα έσοδα του κλάδου πλοιοδιαχείρισης στην Κύπρο ανήλθαν στα €484 εκατομμύρια κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης των €39 εκατομμυρίων σε σχέση με το αντίστοιχο πρώτο εξάμηνο του 2019.
  • Οι κυριότερες χώρες προς τις οποίες εξάγονται οι υπηρεσίες πλοιοδιαχείρισης είναι η Γερμανία, η Ελλάδα, η Σιγκαπούρη και η Μάλτα.
  • Οι πληρωμές του κλάδου παρουσίασαν ποσοστιαία μείωση της τάξης του 4,3% σε σχέση με το αντίστοιχο πρώτο εξάμηνο του 2019.

Πατήστε εδώ.