Εκτύπωση

Ξεκίνησε στην Κύπρο το Global Money Week 2023 με συντονιστή την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

Ξεκίνησε και στη χώρα μας η ετήσια πρωτοβουλία Global Money Week (Παγκόσμια Εβδομάδα Χρήματος), η οποία διεξάγεται ταυτόχρονα σε όλον τον κόσμο την εβδομάδα 20 με 26 Μαρτίου 2023.

Στόχος της παγκόσμιας εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση των νέων με τις απαραίτητες χρηματοοικονομικές γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές που θα τους επιτρέψουν να λαμβάνουν μελλοντικά ορθολογικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις ώστε να πετύχουν την οικονομική τους ευημερία.

Συντονιστής του Global Money Week στη χώρα μας είναι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ). Συμμετέχουν το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, το Υπουργείο Οικονομικών, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και άλλοι θεσμοί, όπως ανώτερα ακαδημαϊκά ιδρύματα, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και επαγγελματικοί σύνδεσμοι.

Το φετινό θέμα της εκστρατείας είναι «Προσέχω τα χρήματά μου, χτίζω για το μέλλον μου» και επικεντρώνεται στη σωστή κατάρτιση του προσωπικού χρηματοοικονομικού προγραμματισμού. Όπως και την περσινή χρονιά, έτσι και φέτος ο θεσμός πλαισιώνεται από σειρά στοχευμένων πρωτοβουλιών και δράσεων στην εκπαίδευση αλλά και το ευρύτερο κοινό. 

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Global Money Week 2023 θα πραγματοποιηθούν στην εκπαιδευτική κοινότητα ενημερωτικές εκστρατείες, εκπαιδευτικές προβολές, διαλέξεις σε καθηγητές, παρουσιάσεις σε σχολεία, επισκέψεις και συζητήσεις με νέους, ημερίδες και σεμινάρια, συνέδρια με διακεκριμένους ομιλητές, ανάγνωση ενημερωτικού υλικού και βίντεο προς ανάρτηση. Για πρώτη φορά, πέρα από τις δράσεις σε γυμνάσια, λύκεια και τεχνικές σχολές, στην εκστρατεία έχουν συμπεριληφθεί και τα δημοτικά σχολεία. 

Παράλληλα, προς το ευρύ κοινό έχουν προγραμματιστεί ανοικτά σεμινάρια και διαλέξεις, δημοσίευση οδηγών επιμόρφωσης αλλά και κουίζ γνώσεων με σκοπό την ενημέρωση σχετικά με τα οφέλη του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και τη συμβολή του στην ευημερία των πολιτών σε ατομικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις στην Κύπρο μπορείτε να βρείτε στο ημερολόγιο δράσεων ή να επικοινωνήσετε με την ΚΤΚ στο FinLitsecretariat@centralbank.cy.

Πληροφορίες σχετικά με την παγκόσμια εκστρατεία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Global Money Week: globalmoneyweek.org.