Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών

Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2022

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα στατιστικά στοιχεία των επενδυτικών οργανισμών με μήνα αναφοράς τον Ιούνιο 2022. 

Ο αριθμός των επενδυτικών οργανισμών αυξήθηκε από 273 τον Μάρτιο 2022 σε 274 τον Ιούνιο 2022, ενώ το συνολικό ενεργητικό τους σημείωσε οριακή αύξηση της τάξης του 0,14% στα €8.704,0 εκ. τον Ιούνιο 2022, σε σύγκριση με €8.692,0 εκ. τον Μάρτιο 2022. 

Η έκδοση Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών Αυγούστου 2022 είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.