Εκτύπωση

Δημοσίευση στοιχείων Εξωτερικών Στατιστικών

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2020

Αναθεώρηση στοιχείων

Το Τμήμα Στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), στο πλαίσιο των αναθεωρήσεων ρουτίνας, δημοσιοποίησε αναθεωρημένα στοιχεία εξωτερικών στατιστικών (ισοζύγιο πληρωμών, διεθνής επενδυτική θέση και εξωτερικό χρέος) για τα έτη 2017, 2018, 2019 και για το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Στοιχεία δευτέρου τριμήνου 2020 (2020 T2)

Το Τμήμα Στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα  προκαταρκτικά στοιχεία των εξωτερικών στατιστικών (ισοζύγιο πληρωμών, διεθνής επενδυτική θέση και εξωτερικό χρέος) για το δεύτερο τρίμηνο του 2020 (2020 Τ2), καθώς και αναθεωρημένα στοιχεία των εν λόγω στατιστικών για τα έτη 2017, 2018, 2019 και το πρώτο τρίμηνο του 2020 (2020 Τ1).

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών για το 2020 Τ2, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Κύπρου κατέγραψε βελτίωση, με το έλλειμμα να μειώνεται από €307,9 εκατ. που ήταν το 2019 Τ2, στα €182,0 εκατ. το 2020 Τ2.

  • Προσαρμόζοντας τα στοιχεία, ως προς την επίδραση των οντοτήτων ειδικού σκοπού (SPEs), δηλαδή κατατάσσοντας τις SPEs ως μη κάτοικους, το έλλειμα διαμορφώθηκε στα  €450,7 εκατ. το 2020 Τ2, έναντι €196,4 εκατ. το 2019 Τ2.

Η διεθνής επενδυτική θέση (ΔΕΘ) σημείωσε μικρή χειροτέρευση στο τέλος του 2020 Τ2, παρουσιάζοντας καθαρή θέση παθητικού στα €27.015,4 εκατ., έναντι €26.735,4 εκατ. που ήταν το 2020 Τ1.

  • Η αποτίμηση της ΔΕΘ, με την προσαρμογή των στοιχείων ως προς την επίδραση των SPEs, κατέγραψε καθαρή θέση παθητικού στα €8.989,5 εκατ. στο τέλος του 2020 Τ2, έναντι €8.684,6 εκατ. στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου.

Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος αυξήθηκε στα €189.395,9 εκατ. το 2020 Τ2, έναντι €188.841.8 εκατ. που ήταν στο 2020 Τ1. Παρόμοια τάση καταγράφηκε και στα εξωτερικά στοιχεία ενεργητικού σε χρεωστικά μέσα, τα οποία ανήλθαν στα €110.539,4 εκατ., από €110.411,7 εκατ. το 2020 Τ1. Το καθαρό εξωτερικό χρέος μειώθηκε κατά €426,4 εκατ., σε €78.856,5 εκατ. το 2020 Τ2.

  • Προσαρμοσμένο ως προς την επίδραση των SPEs, το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος ανήλθε στα €60.204,1 εκατ. το 2020 Τ2, έναντι €59.526,8 εκατ. το 2020 Τ1, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για το καθαρό εξωτερικό χρέος μειώθηκε από -€3.645,0 εκατ. το 2020 Τ1, σε -€2.635,5 εκατ. το 2020 Τ2.

Για περαιτέρω ανάλυση και πληροφόρηση, παρακαλούμε ανατρέξτε εδώ.