Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Τρίτη, 28 Μαΐου 2019

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Απρίλιο 2019, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Μαΐου 2019.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Απρίλιο 2019 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €236,9 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €327,7 εκ. τον Μάρτιο 2019. Εντούτοις, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 0,6%, σε σύγκριση με 5,1% τον Μάρτιο 2019, επειδή η αύξηση των καταθέσεων ήταν κατά πολύ μικρότερη από την αντίστοιχη του περσινού Απριλίου. Οι συνολικές καταθέσεις είχαν τότε αυξηθεί κατά €2,4 δισ., λόγω κατάθεσης ύψους €2,5 δισ., της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα. Το υπόλοιπο των συνολικών καταθέσεων τον Απρίλιο 2019 έφθασε στα €47,7 δισ.

Τα συνολικά δάνεια τον Απρίλιο 2019 παρουσίασαν καθαρή μείωση €206,4 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €63,2 εκ. τον Μάρτιο 2018. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -2,3%, σε σύγκριση με -2,0% τον Μάρτιο 2018. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Απρίλιο 2019 ανήλθε στα €38,0 δισ.

Πατήστε εδώ.