Εκτύπωση

Παραπομπή σε Ανακοίνωση της ΕΚΤ για τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών σε σχέση με το COVID-19

Παρασκευή, 24 Απριλίου 2020

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) πληροφορεί ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει εκδώσει Ανακοίνωση προς τις μονάδες παροχής στοιχείων όσον αφορά τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών υπό τις συνθήκες της πανδημίας του κορωνοϊού 2019 (Covid-19).

Η υπό αναφορά Ανακοίνωση βρίσκεται στον πιο κάτω σύνδεσμο:

Link.