Εκτύπωση

Δημοσίευση στοιχείων Εξωτερικών Στατιστικών

Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021

Στοιχεία πρώτου τριμήνου 2021 (2021 T1)

Το Τμήμα Στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα προκαταρκτικά στοιχεία των εξωτερικών στατιστικών (ισοζύγιο πληρωμών, διεθνής επενδυτική θέση και εξωτερικό χρέος) για το πρώτο τρίμηνο του 2021 (2021 Τ1).

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών για το 2021 Τ1, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Κύπρου κατέγραψε χειροτέρευση, με το έλλειμμα να αυξάνεται από €751,5 εκατ. που ήταν το 2020 Τ1, στα €922,0 εκατ. το 2021 Τ1. 

  • Προσαρμόζοντας τα στοιχεία, ως προς την επίδραση των οντοτήτων ειδικού σκοπού (SPEs), δηλαδή κατατάσσοντας τις SPEs ως μη κάτοικους, το έλλειμα διαμορφώθηκε στα  €706,0 εκατ. το 2021 Τ1, έναντι €611,1 εκατ. το 2020 Τ1.

Η διεθνής επενδυτική θέση (ΔΕΘ) σημείωσε μικρή χειροτέρευση στο τέλος του 2021 Τ1, παρουσιάζοντας καθαρή θέση παθητικού στα €30.145,1 εκατ., έναντι €29.446,0 εκατ. που ήταν το 2020 Τ4. 

  • Η αποτίμηση της ΔΕΘ, με την προσαρμογή των στοιχείων ως προς την επίδραση των SPEs, κατέγραψε καθαρή θέση παθητικού στα €11.208,6 εκατ. στο τέλος του 2021 Τ1, έναντι €10.837,4 εκατ. στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου.

Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος αυξήθηκε στα €192.088,2 εκατ. το 2021 Τ1, έναντι €189.307,3 εκατ. που ήταν στο 2020 Τ4. Τα εξωτερικά στοιχεία ενεργητικού σε χρεωστικά μέσα σημείωσαν αύξηση και ανήλθαν στα €114.375,4 εκατ., από €112.421,0 εκατ. το 2020 Τ4. Συνεπώς, το καθαρό εξωτερικό χρέος αυξήθηκε κατά €826,6 εκατ., σε €77.712,8  εκατ. το 2021 Τ1.

  • Προσαρμοσμένο ως προς την επίδραση των SPEs, το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος ανήλθε στα €62.132,7 εκατ. το 2021 Τ1, έναντι €59.769,4 εκατ. το 2020 Τ4, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για το καθαρό εξωτερικό χρέος αυξήθηκε σε -€450,3 εκατ. από -€869,8 εκατ. στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου.

Για περαιτέρω ανάλυση και πληροφόρηση, παρακαλούμε ανατρέξτε εδώ.