Εκτύπωση

Δημοσίευση στοιχείων Εξωτερικών Στατιστικών

Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022

 

Στοιχεία πρώτου τριμήνου 2022 (2022 T1)

Το Τμήμα Στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα  προκαταρκτικά στοιχεία των εξωτερικών στατιστικών (ισοζύγιο πληρωμών, διεθνής επενδυτική θέση και εξωτερικό χρέος) για το πρώτο τρίμηνο του 2022 (2022 Τ1).

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών για το 2022 Τ1, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Κύπρου κατέγραψε χειροτέρευση, με το έλλειμμα να αυξάνεται από €865,9 εκατ. που ήταν το 2021 Τ1, στα €1.061,8 εκατ. το 2022 Τ1.

  • Προσαρμόζοντας τα στοιχεία, ως προς την επίδραση των οντοτήτων ειδικού σκοπού (SPEs), δηλαδή κατατάσσοντας τις SPEs ως μη κάτοικους, το έλλειμα διαμορφώθηκε στα  €1.018,8 εκατ. το 2022 Τ1, έναντι €682,7 εκατ. το 2021 Τ1.

Η διεθνής επενδυτική θέση (ΔΕΘ) σημείωσε μικρή βελτίωση στο τέλος του 2022 Τ1, παρουσιάζοντας καθαρή θέση παθητικού στα €28.008,9 εκατ., έναντι €28.786,8 εκατ. που ήταν το 2021 Τ4.

  • Η αποτίμηση της ΔΕΘ, με την προσαρμογή των στοιχείων ως προς την επίδραση των SPEs, κατέγραψε καθαρή θέση παθητικού στα -€8.999,2  εκατ. στο τέλος του 2022 Τ1, έναντι -€10.150,0 εκατ. στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου.

Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος μειώθηκε στα €189.246,7 εκατ. το 2022 Τ1, έναντι €192.714,8 εκατ. που ήταν στο 2021 Τ4. Τα εξωτερικά στοιχεία ενεργητικού σε χρεωστικά μέσα σημείωσαν μείωση και ανήλθαν στα €132.654,5 εκατ., από €133.889,4 εκατ. το 2021 Τ4. Συνεπώς, το καθαρό εξωτερικό χρέος μειώθηκε κατά €2.233,2 εκατ., σε €56.592,2  εκατ. το 2022 Τ1.

  • Προσαρμοσμένο ως προς την επίδραση των SPEs, το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος ανήλθε στα €64.658,8 εκατ. το 2022 Τ1, έναντι €68.271,0 εκατ. το 2021 Τ4, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για το καθαρό εξωτερικό χρέος μειώθηκε σε -€5.793,5 εκατ. από -€3.730,1 εκατ. στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου.

Για περαιτέρω ανάλυση και πληροφόρηση, παρακαλούμε ανατρέξτε εδώ.