Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών

Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2021

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα στατιστικά στοιχεία των επενδυτικών οργανισμών με μήνα αναφοράς τον Δεκέμβριο 2020.

Ο αριθμός των επενδυτικών οργανισμών αυξήθηκε από 208 τον Σεπτέμβριο 2020 σε 222 τον Δεκέμβριο 2020, ενώ το συνολικό ενεργητικό τους σημείωσε οριακή αύξηση της τάξης του 0,3% στα €5.616,8 εκ. τον Δεκέμβριο 2020, σε σύγκριση με €5.602,7 εκ. τον Σεπτέμβριο 2020.

Η έκδοση Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών Φεβρουαρίου 2021 είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.