Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Οκτώβριο 2019, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Νοεμβρίου 2019.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Οκτώβριο 2019 παρουσίασαν καθαρή μείωση €158,3 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €304,1 εκ. τον Σεπτέμβριο 2019. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο 1,8%, σε σύγκριση με 2,7% τον Σεπτέμβριο 2019. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Οκτώβριο 2019 έφθασε στα €48,6 δισ.

Τα συνολικά δάνεια τον Οκτώβριο 2019 παρουσίασαν καθαρή μείωση €75,0 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €27,6 εκ. τον Σεπτέμβριο 2019. Εντούτοις, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 1,3%, σε σύγκριση με -1,2% τον Σεπτέμβριο 2019, επειδή η μείωση των δανείων ήταν κατά πολύ μικρότερη από την αντίστοιχη του περσινού Οκτωβρίου, η οποία ανήλθε στο €1,1 δισ. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Οκτώβριο 2019 έφθασε στα €34,1 δισ.

Πατήστε εδώ.