Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Οκτώβριο 2021, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Νοεμβρίου 2021.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Οκτώβριο 2021 κατέγραψαν καθαρή αύξηση1 €279,6 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €8,0 εκ. τον Σεπτέμβριο 2021. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφτασε στο 5,3%, σε σύγκριση με 4,4% τον Σεπτέμβριο 2021. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Οκτώβριο 2021 έφθασε στα €50,5 δισ.

Τα συνολικά δάνεια τον Οκτώβριο 2021 κατέγραψαν καθαρή μείωση €15,7 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €27,1 εκ. τον Σεπτέμβριο 2021. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο 1,3%, σε σύγκριση με 1,5% τον Σεπτέμβριο 2021. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Οκτώβριο 2021 έφθασε στα €29,6 δισ.

Πατήστε εδώ.

 

1) Ο όρος "καθαρή μείωση/αύξηση" αντιπροσωπεύει τον όρο "συναλλαγές", δηλαδή δεν περιλαμβάνει τις μεταβολές που προήλθαν από αναταξινομήσεις, συναλλαγματικές και άλλες αναπροσαρμογές.