Εκτύπωση

Έκδοση Αναμνηστικού Κέρματος για τα 60 χρόνια από την ίδρυση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου 2023

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανακοινώνει την έκδοση αναμνηστικού κέρματος, ονομαστικής αξίας €2. Πρόκειται για κέρμα κυκλοφορίας, κοπής 2023.