Εκτύπωση

Δημοσίευση στοιχείων Εξωτερικών Στατιστικών

Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019

Το Τμήμα Στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα  προκαταρκτικά στοιχεία των εξωτερικών στατιστικών (ισοζύγιο πληρωμών, διεθνής επενδυτική θέση και εξωτερικό χρέος) για το πρώτο τρίμηνο του 2019 (2019Τ1).

Σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε το 2019Τ1 έλλειμμα €591,3 εκατ., σε σύγκριση με έλλειμμα €148,8 εκατ. το 2018Τ1. Η διεθνής επενδυτική θέση της Κύπρου κατέγραψε μικρή βελτίωση το 2019Τ1, παρουσιάζοντας καθαρή θέση παθητικού €23.372,1 εκατ., έναντι €23.774,2 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Το εξωτερικό χρέος της Κύπρου ανήλθε στα €101.906,1 εκατ. το 2019Τ1, σε σύγκριση με €102.533,2 εκατ. το 2018Τ4.

Πατήστε εδώ.