Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2019

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Ιούλιο 2019, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Αυγούστου 2019.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Ιούλιο 2019 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €201,9 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €46,0 εκ. τον Ιούνιο 2019. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο 2,1%, σε σύγκριση με 3,3% τον Ιούνιο 2019. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Ιούλιο 2019 έφθασε στα €48,5 δισ.

Τα συνολικά δάνεια τον Ιούλιο 2019 παρουσίασαν καθαρή μείωση €3,9 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €128,9 εκ. τον Ιούνιο 2019. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -2,2%, σε σύγκριση με -2,3% τον Ιούνιο 2019. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Ιούλιο 2019 έφθασε στα €34,1 δισ.

Πατήστε εδώ.