Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών

Δευτέρα, 23 Μαΐου 2022

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα στατιστικά στοιχεία των επενδυτικών οργανισμών με μήνα αναφοράς τον Μάρτιο 2022.

Ο αριθμός των επενδυτικών οργανισμών αυξήθηκε από 257 τον Δεκέμβριο 2021 σε 273 τον Μάρτιο 2022, ενώ το συνολικό ενεργητικό τους σημείωσε μείωση της τάξης του 0,55% στα €8.692,0 εκ. τον Μάρτιο 2022, σε σύγκριση με €8.740,4 εκ. τον Δεκέμβριο 2021.

Η έκδοση Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών Μαΐου 2022 είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.