Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Παρασκευή, 29 Απριλίου 2022

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Μάρτιο 2022, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Απριλίου 2022.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Μάρτιο 2022 κατέγραψαν καθαρή μείωση1 €1,1 δισ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €278,0 εκ. τον Φεβρουάριο 2022. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφτασε στο 3,8%, σε σύγκριση με 6,6% τον Φεβρουάριο 2022. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Μάρτιο 2022 έφθασε στα €50,5 δισ.

Τα συνολικά δάνεια τον Μάρτιο 2022 κατέγραψαν καθαρή μείωση €6,8 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €45,0 εκ. τον Φεβρουάριο 2022. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο 2,3%, σε σύγκριση με 2,2% τον Φεβρουάριο 2022. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Μάρτιο 2022 έφθασε στα €27,9 δισ.

Πατήσε εδώ.

 

1) Ο όρος "καθαρή μείωση/αύξηση" αντιπροσωπεύει τον όρο "συναλλαγές", δηλαδή δεν περιλαμβάνει τις μεταβολές που προήλθαν από αναταξινομήσεις, συναλλαγματικές και άλλες αναπροσαρμογές