Εκτύπωση

Παραπομπή σε Δελτίο Τύπου της ΕΚΤ με θέμα τη δημοσίευση στατιστικών δεικτών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2023

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) πληροφορεί ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει εκδώσει Δελτίο Τύπου με θέμα τη δημοσίευση στατιστικών δεικτών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

Πατήστε εδώ.