Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Απρίλιο 2022, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Μαΐου 2022.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Απρίλιο 2022 κατέγραψαν καθαρή αύξηση1 €146,5 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €1,1 δισ. τον Μάρτιο 2022. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφτασε στο 2,9%, σε σύγκριση με 3,8% τον Μάρτιο 2022. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Απρίλιο 2022 έφθασε στα €51,0 δισ.

Τα συνολικά δάνεια τον Απρίλιο 2022 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €64,5 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €6,8 εκ. τον Μάρτιο 2022. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο 2,7%, σε σύγκριση με 2,3% τον Μάρτιο 2022. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Απρίλιο 2022 έφθασε στα €28,0 δισ.

Πατήστε εδώ.

 

1) Ο όρος "καθαρή μείωση/αύξηση" αντιπροσωπεύει τον όρο "συναλλαγές", δηλαδή δεν περιλαμβάνει τις μεταβολές που προήλθαν από αναταξινομήσεις, συναλλαγματικές και άλλες αναπροσαρμογές.