Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών

Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα στατιστικά στοιχεία των επενδυτικών οργανισμών με μήνα αναφοράς τον Σεπτέμβριο 2019.

Ο αριθμός των επενδυτικών οργανισμών αυξήθηκε από 160 τον Ιούνιο 2019 σε 166 τον Σεπτέμβριο 2019, ενώ το συνολικό ενεργητικό τους παρουσίασε αύξηση της τάξης του 4% περίπου, και έφθασε στα €5686.3 εκ. τον Σεπτέμβριο 2019, σε σύγκριση με €5488.6 εκ. τον Ιούνιο 2019.

Η έκδοση Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών Νοεμβρίου 2019 είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.